Oosterend Present: 2 tm 5 augustus 2023

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Dit bericht is door een fout van de afzender niet opgenomen in de Strender Nieuws van Oktober 2012.

Bericht van het bestuur Oosterend Present 2013

Na een beetje trage start zijn we nu volop bezig met de voorbereidingen van Oosterend Present 2013. Het bestuur heeft de taken verdeeld en een aantal spectaculaire plannen in gang gezet.

Belangrijk:

In het bericht in de Strender Nieuws van juni staat een verkeerde datum van het feest; dit moet zijn;

OP 2013: 25, 26 en 27 juli 2013!

Ook binnen het bestuur zijn een paar veranderingen sinds de bijeenkomst  in juni;

Marian Merkelbach          Voorzitter, commissie terreinen en veiligheid
Marleen Taat                      Penningmeester; commissie borgen
Nisheetha Barnard           secretaris; commissie historisch spel
Dirk Trap                              Commissie programma, commissie maaltijd
Marise Barhorst                Commissie programma, meerkamp
Kees v Leeuwen                Straten commissie, contactpersoon straatcommissarissen
Willeke Nedelof                Commissie (culturele) markt
Edwin Boering                   Commissie PR
Ko Vinke                             Contactpersoon dorpscommissie

Het bestuur vergadert voorlopig elke vier weken in de Bijenkorf.
De bedoeling is u maandelijks via de Strender nieuws op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ook kunt u Oosterend present volgen op twitter (@op2013) en facebook (www.facebook.com/OosterendPresent).

De honderdste volger op facebook is er al: Bob Witte wordt binnenkort uitgenodigd om een speciale rol te vervullen op de presentatieavond in 2013.

Het bestuur is voor vragen, voorstellen en opmerkingen ook te bereiken via info@robb69.sg-host.com.

Ook de verschillende commissies zijn aan het opstarten. De commissie voor het historisch spel is druk in gesprek over het op te voeren spel. Daar hangt veel vanaf, het thema en het tijdperk hebben immers direct te maken met het spel.
Voor sommige commissies zijn nog mensen nodig; vele handen maken immers licht werk.

3 reacties

  1. Fijn dat er weer voldoende mensen bereid zijn om in het bestuur te gaan en met de overige vrijwilligers zal het ook wel lukken. Veel succes en een fijn feest!

  2. Misschien is het een idee om erbij te zetten voor welke commissies er nog mensen nodig zijn en waar ze zicht kunnen melden?

  3. Als iemand zich bij een commissie wil aansluiten of een activiteit wil organiseren voor OP2013, kan diegene dat via het e-mail adres info@robb69.sg-host.com aan het bestuur melden of voorleggen. Ik zorg er dan voor dat het bij de juiste persoon/commissie terechtkomt.
    Nisheetha